Dokumenty

Výpis ze spolkového rejstříku

Registrace v AČR

Registrace na Ministerstvu vnitra

Registrace k dani (DIČ)