Placení členských příspěvků

Členské příspěvky na další rok je třeba uhradit nejpozději do 15.12.

Číslo účtu: 3402069389 / 0800

Výše členského příspěvku činí 500,- Kč ročně. 

Jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo.

Kontrolní kupón (nálepka na klubovou legitimaci) Vám bude vydán až po uhrazení členského příspěvku.