TATRA KLUB CZ

Historie klubu

Psal se tehdy rok 1998, byl sychravý listopad a v hotelu Racek v Týnci nad Labem vzniká z iniciativy dvou nadšenců L.Č. a O.H. na podporu upadajícího jména a zejména útlumu výroby osobních vozů nové zájmové združení jménem Tatra klub Bohemia s cílem propagovat na svých v budoucnu pořádaných akcích dobré jméno a technickou originalitu jednoho z nejstarších výrobců dopravních prostředků v Evropě.

Tohoto založení se zúčastňuje cca 70 lidí, u hotelu parkuje na 40 vozů řady T613 a několik T603. Probíhá registrace nových členů klubu, běží technické debaty. Tatra klub Bohemia je v únoru 1999 řádně zaregistrován jako zájmové združení pod Autoklubem ČR.

V červnu 1999 pořádá klub druhý sraz, tentokráte se na víkend setkáváme v Chomutově u Kamencového jezera. Členská základna se rozrůstá. Vrcholem sezóny 1999 se stává megaakce – sraz pořádaný přímo v Kopřivnici. V prosinci 1999 probíhá první řádná členská schůze (doposud se členské schůze konaly v rámci vlastních srazů). Uzavíráme úspěšný rok 1999. Začátkem roku 2000 začínají komunikační a organizační problémy s předsedou klubu L.Č. Na lednové schůzce vedení klubu probíhá přerozdělení funkcí a volba jiných místopředsedů, snažíme se plánovat akce pro rok 2000.

První pořádaný sraz má proběhnout na Vysočině – ve Velkém Dářku. Tato akce však není ze strany předsedy klubu L.Č. v dostatečném předstihu oznámena, předseda přestává s ostatními členy klubu komunikovat. Akce se přesto koná, avšak s minimální účastí. Je to též poslední akce, na které mohli zúčastnění s předsedou L.Č. setkat. Po „Velkém Dářku“ není předseda klubu k zastižení už vůbec, množí se nespokojené ohlasy členů a tak zbytek vedení klubu svolává mimořádné setkání do motorestu „Třebíz“ poblíže Slaného. Programem schůzky je vyřešení problémové situace klubu. Zbytek vedení klubu se zde dovídá o různých pochybných finančních machinacích předsedy L.Č. a o jeho ukrývání se před věřiteli a úřady. Za nastalé situace není možné Tatra klub Bohemia v AčR udržet v chodu, zbytek vedení se od předsedy L.Č. distancuje a pracuje na náhradním řešení.

K překlenutí problematického období přichází výborná nabídka: převedení členské základny Tatra klubu Bohemia v AčR pod nově vzniklý Veteran car club Historického ústavu Armády ČR. Tuto možnost využíváme a tímto přestává (alespoň pro zbytek vedení klubu a jeho členy) Tatra klub Bohermia existovat. Zbytek vedení Tatra klubu Bohemia v AčR tedy v říjnu 2000 svolává v sídle Historického ústavu Armády ČR v Praze na Žižkově mimořádnou členskou schůzi a členy klubu seznamuje s nastalou situací. Jednohlasným „ANO“ je zde založen Tatra veteran car club Historického ústavu Armády ČR (TVCC HÚ AčR), jsou dořešeny související věci a pod novým vedením a názvem členská základna bývalého Tatra klubu Bohemia v AčR pokračuje ve své existenci.

V prosinci 2000 žádáme mateřský závod Tatra a.s. Kopřivnice o souhlas s užíváním jména „TATRA“ a loga „TATRA“ při klubové činnosti a dostáváme jej. Pro rok 2001 nový subjekt řádně pod Autoklubem ČR registrujeme a plánujeme akce pro své členy.Květnové otevírání VTM Lešany, červnový Žerotín a zářijový Orlík, to jsou první a úspěšné akce TVCC HÚ AčR v AčR za rok 2001. Zároveň dochází k obnově členské základny, která ke konci roku 2001 čítá přes 80 řádných členů.

Máme tu rok 2002, první oficiální únorovou členskou schůzi na půdě Autoklubu ČR a plánujeme akce. Prvním setkáním je tentokráte oblíbený Orlík, pořádaný v květnu, následuje červnové otevírání VTM Lešany a konečně v říjnu repríza megaakce – Kopřivnice 2002. Členská základna klubu je stabilizována, akce mají úspěch. Koncem roku 2002 navrhujeme nový název klubu a tento necháváme většinou schválit na členské schůzi v březnu 2003. Od dubna 2003 oficiálně zní : TATRA KLUB CZ v AčR. V roce 2003 se konají celkem tři setkání členů, a to v květnu na Orlíku, v červnu tradičně v Lešanech a sezónu uzavíráme srazem v Borovanech u Českých Buďejovic. Výsadek členů klubu se v létě 2003 účastní v Maďarsku u jezera Balaton „srazu vozidel východní Evropy“, který pořádá tamnější autoklub. Rok 2004 začínáme únorovou členskou schůzí, opět na půdě Autoklubu ČR.

Rok 2014 přináší razantní změny: klub nabývá právní subjektivitu, předseda klubu je od nyní volen a to na období jednoho roku. Připravujeme dva hlavní srazy a účast na mnoha veteránských akcí. 

TATRA KLUB CZ ŽIJE!